Калый Молдобасанов (1929-2006)
СССРдин эл артисти, СССР Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Социалисттик эмгектин баатыры, композитор, дирижер, профессор Калый Молдобасанов 1929-жылы 28-сентябрда Нарын облусундагы Ак-Талаа районунун Терек айылында атактуу манасчы, комузчу, акын Молдобасан Мусулманкуловдун үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген.
12 жашынан музыкага болгон өзгөчө шыгы байкалып, П. Шубин жетектеген эл аспаптар оркестрине музыкант катары ишке кабыл алынган. 1945-жылдан оркестрдеги иши менен катар музыкалык училищеде скрипка классында билим ала баштаган.
1950-жылы училищаны эң мыкты аяктап, Москва консерваториясынын дирижерлук бөлүмүнө профессор Л. М. Гинзбургдун классына экинчи курска кабыл алынат. 1954-жылы консерваторияны аяктап, агездеги Фрунзе шарына келип кыргыз опера-балет театрында дирижерлук кесипти аркалайт. Өмүрүнүн дээрлиги, эмгек жолу, чыгармачылыгы ушул театр менен байланышкан. 1966-73-жылдары башкы дирижерлук кызматта иштеген.
Ошол жылдары кыргыз музыкалык театр искусствосуна опол тоодой эмгегин сиңирген. Дүйнө классикалары: “Отелло”, “Риголетто”, “Борис Годунов” операларын, кыргыз авторлорунун “Манас”, “Айчүрөк” операларын, “Куйручук”, “Чолпон”, “Асель” ж.б. опера, балеттерди сахнага алып чыгып, дирижерлук кылган.
Композитордук чыгармачылыгынын башаты катары Г. Окунев менен биргеликте жазган “Куйручук” (1962-ж.) балетин айтсак болот. Ушул балеттен баштап “молдобасановдук” мурда кезикпеген ыкмаларды колдонуу, оркестр үндөрүнүн түрдүү кошулмаларын жаңыча пайдалануу, музыкалык көркөм боёктун өзгөчөлүгү, жаңы музыкалык стиль, багыт калыптана баштаган.
К. Молдобасановдун чыгармачылыгынын туу чокусу болуп Ч. Айтматовдун “Саманчынын жолу” повестинин негизинде жазылган балет-ораториясы эсептелет. Кыргыз опера-балет театрынын сахнасында 1975-жылы коюлуп, СССР Мамлекеттик сыйлыгына татыган бул балет-оратория андан кийин Советтер Союзунун бир нече шаарларында жана чет өлкөлөрдө ийгиликтүү коюлган. Композитордун жазган музыкасынын арты менен балет-ораторияны койгон балетмейстер Уран Сарбагишев, башкы ролдорду бийлеген Айсулуу Токомбаева жана Рейне Чокоевалар да Мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары болушкан. “Саманчынын жолу” Ч. Айтматовдун улуулугун музыка тилинде даңазалаган чыгарма катары, кыргыздын музыкалык мурасынын эң бийиктиги болуп кала бермекчи.
К. Молдобасанов 1984-жылы дагы бир жолу Ч. Айтматовдун чыгармачылыгына кайрылып, “Кылым карыткан бир күн” романындагы уламыштын негизинде “Маңкурт жөнүндөгү баян” аттуу балет жазган. Музыкалык маданиятка, деги эле искусствого зор маани берген Совет доорунун кулашы менен бул мыкты балет толук баасын ала албай калды. Ошентсе да опера-балет театрынын сахнасында кайрадан коюлушу күтүлүүдө.
Манасчынын уулу болгондуктан Манас темасы композитордун чыгармачылыгында орчундуу орун ээлейт. Алсак, “Манастын ордосунда” симфониялык поэмасы, акын жана драматург Жалил Садыковдун “Манастын уулу Семетей”, “Сейтек” драмаларына жазган музыкалары Манас эпосунун музыкалуулугун арттырып, кайрыктарын даңазалайт.
Кыргыз Республикасынын Гимнин кесиптеши жана досу Насыр Давлесов менен биргеликте жазышкан. Манастын кайрыктары гимнде да орун алганын жакшы билебиз.
К. Молдобасановдун кантаталары, камералык-аспаптык музыкалары, ыр, романстары,  балдар үчүн чыгармалары да арбын. “Селкиге”, “Жайлоодо”, “Кыздын ыры” сыяктуу ондогон ырлары профессионал ырчыларыбыздын репертуарынан туруктуу орун алган. Ал эми композитордун көптөгөн аспаптык чыгармалары музыкалык мектептерде, орто жана жогорку музыкалык окуу жайларынын педагогикалык репертуарында тынымсыз ойнолуп келет.
Чыгаан дирижер катары дүйнөлүк классикага айланган симфониялык чыгармаларды да арбын аткарып, кыргыз радиосунун алтын казынасына жаздырган.
Педагогикалык кесипте да жигердүү эмгектенип, ар жылдары музыкалык училищеде, искусство институтунда, консерваторияда сабак берип, 1983-86-жылдары искусство институтунун ректору болгон, профессор наамына татыган.
1979-жылдан 1995-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Композиторлор союзун жетектеген.
1975-жылдан Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин депутаты, ал эми 1989-жылы СССР эл депутаты болуп шайланган. 1967-жылы Кыргыз ССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, 1974-жылы Кыргыз ССРинин эл артисти, 1979-жылдан СССРдин эл артисти наамына арзыган.
1991-жылы Социалисттик эмгектин баатыры наамы ыйгарылып, Ленин ордени тапшырылган. Ага чейин эле  “Ардак Белгиси” (1958), “Эмгек Кызыл Туу” (1968) ордендеринин, “Каарман эмгеги үчүн” медалынын ээси болгон.
Кыргызстан Эгемендүүлүк алгандан кийин, 1997-жылы 3-даражадагы “Манас” ордени менен сыйланган.
2012-жылы Кыргыз Улуттук консерваториясына Калый Молдобасановдун ысымы ыйгарылган.
Залкар композитор Калый Молдобасановдун чыгармалары кыргыз музыкалык искусствосунун тарыхында алтын тамгалар менен жазылып, кылымдарды карытарын мезгил тастыктап келет.Калый Молдобасанов (1929-2006)

Калый Молдобасанов – Народный артист СССР (1979), лауреат Государственной премии СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1991),профессор (1984), член КПСС с 1968 года– крупнейший  представитель музыкального искусства Кыргызстана. Жизнь и творчество выдающегося композитора и дирижера отражает путь кыргызского музыкального искусства от фольклорных образцов к сложнейшим профессиональным жанрам, от комуза и кыяка до симфонического оркестра и оперно-балетного театра.
Калый Молдобасанов родился (28 сентября 1929 года) в селе Терек Акталинского района Нарынской области в семье известного сказителя эпоса «Манас», акына – певца и комузиста, народного артиста Кыргызской ССР Молдобасана Мусулманкулова. В 1936 г. семья Молдобасановых переезжает во Фрунзе. С детства будущий композитор был одарен природной музыкальностью, уже в 12 лет начинает музыкально-артистическую деятельность в оркестре кыргызских народных инструментов под руководством П.Ф.Шубина – основоположника профессионального инструментального исполнительства и музыкального образования в Кыргызстане. Шубин настаивает на приобретении профессионального образования. С 1945 г., продолжая работу в оркестре, К.Молдобасанов поступает в Кыргызское государственное музыкально-хореографическое училище по классам скрипки и дирижирования. После окончания училища с отличием в 1950г., К.Молдобасанов поступает на 2-ой курс национальной студии Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского по классу дирижирования профессора Л.М.Гинзбурга. По окончании консерватории в 1954 г. он возвращается во Фрунзе и начинает свою дирижерскую деятельность в Кыргызском государственном академическом театре оперы и балета. Им осуществляются постановки значительных спектаклей классического европейского, русского и национального репертуара, среди них: оперы «Проданная невеста» (Б.Сметана), «Ай – Чурєк» (А.Малдыбаев, В.Власов, В.Фере), «Отелло» (Дж.Верди), «Борис Годунов» (М.Мусоргский), «Манас» (А.Малдыбаев, В.Фере, В.Власов) и др.; балеты «Куйручук» (К.Молдобасанов и Г.Окунев), «Асель» (В.Власов), балет – оратория «Материнское поле» (К.Молдобасанов), которые явились значительными вехами в культурной жизни Кыргызстана.
Много и интересно Молдобасанов выступает как симфонический дирижер. Большое количество симфонических произведений мировой классики получили популярность в республике, благодаря дирижерской деятельности К.Молдобасанова. С 1966 по 1973 гг. он работает главным дирижером театра оперы и балета. В это время осуществляются постановки новых произведений современных советских композиторов братских республик.
С 1955 г. начинается педагогическая деятельность композитора. Он преподает в Кыргызском государственном музыкально-хореографическом училище им. М.Куренкеева, а с 1975 г. – в Кыргызском государственном институте искусств им. Б.Бейшеналиевой на кафедре композиции. В эти годы К.Молдобасанов продемонстрировал незаурядные педагогические способности. В 1978 году ему присваивается звание доцента, а в 1984 году – звание профессора.
В 1983-1986 гг. Молдобасанов был ректором Кыргызского государственного института искусств им. Б.Бейшеналиевой. Значительное место в жизни композитора занимала деятельность в Союзе композиторов Кыргызской ССР. В 1964 году он становится членом правления, в 1967 году – заместителем председателя правления, а с 1979 года до начала 1990-х гг. он являлся председателем правления Союза композиторов республики. В последние годы жизни К.Молдобасанов продолжает работать в Кыргызском Государственном Академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева,  а также не оставляет преподавательскую деятельность, работая в Кыргызской Национальной консерватории.  В 2012 году Национальная консерватория стала носить имя выдающегося кыргызского композитора К.Молдобасанова.  
 
Многочисленными были и общественные обязанности К.Молдобасанова. С 1975 года избирается депутатом Верховного Совета Кыргызской ССР (двух созывов), в 1989 году избран народным депутатом СССР. Партия и правительство высоко оценили заслуги К.Молдобасанова в деле развития национального музыкального искусства. В 1967 году ему присваивается звание заслуженного деятеля искусств Кыргызской ССР, в 1974 году – народного артиста Кыргызской ССР, а в 1979 году – народного артиста СССР. Он награждён орденами «Знак Почёта» (1958), Трудового Красного Знамени (1986), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почётными грамотами Верховного Совета Кыргызской ССР.
Член Союза композиторов СССР с 1959 года.
Перу композитора принадлежат балеты и симфонические произведения, оратории, кантаты и камерно-инструментальные сочинения, романсы и песни, произведения для духового оркестра и для оркестра народных инструментов, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. И везде безошибочно узнается индивидуальный творческий почерк композитора, мастера симфонического письма и автора лучших на кыргызской сцене балетных спектаклей. В своих произведениях Молдобасанов преломляет черты родного кыргызского музыкального фольклора, но также обогащает свой музыкальный язык элементами и достижениями современной композиторской техники (применение современных средств выразительности, особенно в ладогармонической области). Ему одинаково подвластны и музыкальная миниатюра (песня, пьеса, романс) и масштабные симфонические полотна («Эпический сказ»).
Калый Молдобасанов был многими нитями связан с музыкальным театром. С самого начала своего творческого пути он занимался дирижерской деятельностью. Молдобасанов внес огромный вклад в дело развития музыкально – театрального искусства республики. За более чем три десятилетия были успешно поставлены и продирижированы десятки национальных, классических и современных спектаклей, осуществлен ряд значительных премьер. Отсюда отчетливо выраженное «театральное» мышление композитора, умение создавать рельефно-вычерченный тематизм со всеми драматургическими перипетиями. Сценическое, игровое начало является основным образно-эстетическим ориентиром в его музыке. Первое крупное сочинение Молдобасанова – балет «Куйручук» (в соавт. С Г.Окуневым) – весёлый,  искромётный спектакль, наполненный шутливыми, порой гротескными музыкальными характеристиками персонажей. Это своеобразный «театр представления», в котором действие развивается в виде сменяющих друг друга сюжетных ситуаций.
В 1974 г. в г. Фрунзе состоялась премьера балета – оратории К.Молдобасанова «Материнское поле» по одноименной повести Ч.Айтматова. Балет стал художественным открытием кыргызского музыкально-театрального искусства. Тема подвига человека во имя спасения Родины, во имя спасения Жизни прозвучала в нем «во весь голос». В 1975 г. состоялась премьера балета на сцене Большого театра во время гастролей Кыргызского театра оперы и балета в Москве. А в 1976 г. К.Молдобасанов был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Это был большой успех кыргызского музыкального искусства, обогатившего советский балет новым оригинальным сочинением. Балет композитора К.Молдобасанова стал значительным явлением в музыкально-театральной жизни не только Кыргызстана, но и всей страны – СССР.
Страстно и вдохновенно поведали авторы балета о судьбах людей в суровые годы войны, об их неразрывности с родной землей, со всем народом. В спектакле «Материнское поле» предстает словно бы сама человеческая жизнь со всеми ее драматическими коллизиями и вечной красотой. Балет еще раз подтвердил необходимость и счастливую перспективу союза музыки, хореографии с литературой. Драма и эпика, тонкая лирика и трагедия почти в Шекспировском напряжении противоречий – таков диапазон балета – оратории.
Новое музыкально-сценическое произведение свидетельствует о новаторских устремлениях авторов балета. Оно вызвало всеобщий интерес смелым соединением разных художественных компонентов, необычайностью жанрового синтеза. В балете в единстве выступают не только музыка, хореография, изобразительное решение, но и новый для балета компонент драматическое чтение. Важна в балете и функция хора, придающая спектаклю черты ораториальности.
Значительное место в творчестве композитора принадлежат произведениям для симфонического оркестра. Опыт дирижёра способствовал формированию зрелого оркестрового письма, которым характеризуются лучшие сочинения К.Молдобасанова в этом жанре. Им написан ряд симфонических опусов, вобравшие в себя многие стилистические черты классического искусства советского времени (Шостакович, Хачатурян, Кара-Караев).
Композитор неоднократно обращался к танцевальным образам в симфоническом жанре. Им написаны – балетная сюита в 8 частях на материале «Куйручука» (в соавт. С Г.Окуневым), симфонические танцы («Танец труда», «Танец юности», «Танец тюльпанов», «Люди наших дней»), «Праздничный танец».  «Театральное» мышление и «балетная стилистика»  ощущаются и в лирико-драматической  «Легенде» (1977), в симфонической картине «В стане Манаса» (1978), балетах «Джаңыл Мырза» (в соавт. с М.Бурштиным, 1984) и «Легенда о Манкурте» (по роману Ч.Айтматова «И дольше века длится день», 1986). Работает он и в концертном жанре: концерт для гобоя с оркестром (1976), концертная пьеса для тромбона с симфоническим оркестром (?), рондо – скерцо для скрипки с симфоническим оркестром (?).  
         К.Молдобасанов - автор множества камерно-инструментальных сочинений. Эта область в творчестве композитора отразила его многообразные жанровые и тембровые интересы. Он пишет миниатюры, пьесы, ансамбли для различных инструментов (фортепиано, скрипка, виолончель, гобой, флейта и др.) и инструментальных составов. Исполненные высокого художественного мастерства и вкуса многочисленные пьесы и циклы представляют собой замечательные образцы произведений для камерного ансамблевого исполнения. Именно в этой области композитор смело экспериментирует с новейшими технологическими средствами музыки ХХ века, одновременно оставаясь верным национальным истокам кыргызской музыки. Камерно-инструментальные произведения К.Молдобасанова постоянно находятся в концертном и педагогическом репертуаре исполнителей.  
         В своём творчестве К.Молдобасанов много внимания уделял вокальному и вокально-симфоническому жанрам. Его оратории и кантаты посвящены ярким историческим вехам Кыргызстана – «Слава Кыргызстану» (сл. Т.Кожомбердиева, 1964), «Цвети, Кыргызстан» (сл. Т.Кожомбердиева, 1966), «Ликуй, Кыргызстан» (сл. Т.Кожомбердиева, 1972), «Цветущий город» (1979), «Партия – наше счастье» (1985), и др. Кантатам присущи ярко национальная интонация, богатство ладогармонического языка, ясность композиции и виртуозность хорового письма.   
         К.Молдобасанов – автор обширного собрания вокальных сочинений. Его песни и романсы – благодатная «пища» для музыкальной жизни республики. Они неизменно украшали и украшают репертуар многих выдающихся кыргызских певцов (Б.Минжилкиев, Х.Мухтаров, Т.Сейталиев и др.). Такие его песни как «Комузчу» (сл.Т.Уметалиева), «Пахтачы селкиге» (сл.А.Токомбаева) и др. стали подлинно народными и вошли в число шедевров кыргызской вокальной музыки.
На протяжении своего творчества большое внимание композитор уделяет музыке для детей. Так, вокальный цикл для сопрано и фортепиано «Мы – счастливые дети» (сл. Т.Кожомбердиева) имеет заслуженный успех у слушателей и является подлинным украшением вокального творчества композитора.             
Театральная образность, озорство, ласковая интонация, искренние чувства, артистичность и т.д. проявляются во многих  миниатюрах Калыя Молдобасанова: инструментальных пьесах, ансамблях, песнях. Юмористические по характеру они полны остроумных, зрительно-четких изобразительных деталей.
Основные сочинения

Балеты: Балет – оратория «Материнское поле» (1975), «Куйручук» (в соавт. с  Г.Окуневым, 1960, новая редакция К.Молдобасанова, 1978), «Джаңыл-Мырза» (в соавт. с М.Бурштиным, 1984), «Легенда о Манкурте» (1986); симфонические произведения: симфонические танцы «Юность» (1957), «Танец труда» (1957), «Танец тюльпанов» (1958), «Весенний вальс» (1958), «Лирический танец» (1983); симфонические сюиты: «Балетная» из балета «Куйручук» (в соавт. с Г.Окуневым, 1969), из балета «Джаңыл-Мырза» сюиты №1, №2 (в соавт. с М.Бурштиным, 1983), сюиты №1, №2 из балета «Легенда о Манкурте» (1985); «Люди наших дней» (1962); «Семетей, сын Манаса» (1982), «Легенда для симфонического оркестра»  (1977), симфоническая картина «В стане Манаса» (1978), «Праздничный күү» (1983); концерт для гобоя с оркестром (1976); оратория «Слава Кыргызстану» (стихи Т.Кожомбердиева, 1964); кантаты: «Цвети, Киргизстан» (1966), «Ликуй, Киргизстан» (1972), «Цветущий город» (1979), «Партия – наше счастье» (1985), ода «Кыргызстан» (1986); камерно-инструментальные сочинения: 10 детских пьес для скрипки с фортепиано (1963), 24 детские пьесы для фортепиано (1964), цикл для виолончели с фортепиано (1967), «Мгновенья» - 7 миниатюр для фортепиано (1974), фантазия-импровизация «Раздумье» для фортепиано (1976), цикл пьес для флейты с фортепиано (1978), семь полифонических пьес (1979), три пьесы для квартета деревянных духовых (1979), «Легенда» для ансамбля виолончелистов (1979), 5 детских пьес для скрипки с фортепиано (1980), 8 детских пьес для фортепиано (1981), 8 пьес для скрипки и фортепиано (1984); вокальный цикл «Мы – счастливые дети» для голоса с оркестром, 16 детских песен на стихи Б.Абакирова (1986); музыка к спектаклям, в том числе «Семетей, сын Манаса» (1982), к кинофильмам – «Зеница ока» (1975), марши для духового оркестра; произведения и обработки для оркестра кыргызских народных инструментов, камерно-инструментальные пьесы; хоры, романсы, песни.

Опубликованные статьи

Есть  талант – иди вперед. – Ленинчил жаш, 1983, 3 сентября; Создадим светлые образы современников. – Кыргызстан аялдары, 1986, №5, с.18-19; Счастье творчества. – Советская Киргизия, 1976, 11 апреля; Сердцем и душой с партией, с народом. – Музыкальная жизнь, 1977, №23, с.2; Музыкант и педагог. – Советская Киргизия, 1979, 6 апреля; О творческих контактах центральных и периферийных композиторских организаций. – Советская музыка, 1980, №3, с.66; Внимание нерешённым проблемам. – Советская музыка, 1981, №1 с.27-28; Будут и песни. – Советская Киргизия, 1981, 20 января; Молодость таланта. – Советская Киргизия, 1981, 5 декабря; Музыка наших дней. – Советская Киргизия, 1982, 18 апреля; Музыка, рождённая дружбой. – Советская Киргизия, 1983, 7 января; Торжество музыки. – В кн.: Михаил Раухвергер. М.: Сов. композитор, 1983, с.132-133; Прекрасный дар общения. – Советская музыка, 1984, №12, с.5; Исследователь киргизской музыки. – Советская Киргизия, 1986, 19 июля; Памяти учителя. – Советская Киргизия, 1986, 4 ноября; Музыка, вместившая время. – Советская Киргизия, 1986, 20 ноября.
Нотография

Красный мяч; Дождик; Козлёнок; Бабочка. – В сб.: Антология советской детской песни. Вып. 10. М.: Музгиз, 1962; Комузист; Ой, бой, бой; Девушке-хлопкоробу; Не скрывай; Сердце поёт; Лунный свет; Молодому чабану; Дали бы власть; Его дом. – В сб.: Песни и романсы для голоса с фортепиано. М.: Советский композитор, 1962; Партия – творец счастья (Бакыт ээси партия); Молодёжный марш (Жаштар марши). – В сб.: Голос дружбы (Достук үн менен). Фрунзе: Мектеп, 1965; Иссык – Кульский вальс (Көл вальсы). – В сб.: Мелодии Ала-Тоо (Ала-Тоо обондору). Фрунзе: Кыргызстан, 1968; Восемь песен на стихи кыргызских поэтов. – В сб.: Кыргызские мелодии (Кыргыз обондору). Фрунзе: Кыргызстан, 1973; Песни и романсы (Ырлар жана романстар). Фрунзе: Кыргызстан, 1973; Партия – творец счастья; Ленин. – В сб.: Цветущий Киргизстан (Гүлдөгөн Кыргызстан). Фрунзе: Кыргызстан, 1974; Славим тебя, наш вождь (Даңктайбыз сени кеменгер); Счастливое время (Жыргал заман). – В сб.: Споёмте, друзья (Ырдайлы достор). Фрунзе: Кыргызстан, 1976; Крылатый век; Жду ответа: - В сб.: Романсы и песни кыргызских композиторов. М.: Музыка, 1976; Кантаты, хоры (Кантаталар, хорлор). Фрунзе: Кыргызстан, 1979; Материнское поле. Балет-оратория. Клавир. М.: Советский композитор, 1980; Колыбельная; Песня пастуха; Волчок; Танец куклы;Старинная мелодия;Качели; Маленький барабанщик; На прогулке; Вальс; Танец деревянного козлика; Бабочка; Весёлые цыплята; Сатыке; Весёлый марш; Ооган; Арман; Песня; Охотник Кожожаш; Бургуй; Русские отголоски. – В сб.: Альбом фортепианных пьес кыргызских композиторов. Фрунзе: Мектеп, 1979; Мгновения (семь прелюдий). – В сб.: Пьесы для фортепиано. Вып. 9. М.: Советский композитор, 1981; Ноктюрн; Юмореска. – В сб.: Пьесы советских композиторов для тромбона и фортепиано. М.: Советский композитор, 1982; Семь полифонических пьес. – В сб.: Полифонические пьесы для фортепиано. Вып. 1. М.: Советский композитор, 1982; Двадцать четыре детские пьесы для фортепиано. М.: Советский композитор, 1982; Воспоминание; Медленный вальс; Колокольчик; Игра и др. – В сб.: Сборник произведений для духовых инструментов с фортепиано. Фрунзе: Мектеп, 1982; Раздумье (фантазия – импровизация). – В сб.: Пьесы для фортепиано. М.: Советский композитор, 1983; Праздничный танец для симфонического оркестра. – В сб.: Оркестровые произведения кыргызских композиторов. Вып. 9. М.: Советский композитор, 1983; Колыбельная; Древний напев; Маленький күү; Юные горнисты; Прелюдия; Печаль; Токката-Экспромт. – В сб.: Детские пьесы композиторов Киргизии. М.: Советский композитор, 1984; Двадцать четыре песни на стихи кыргызских поэтов. – В сб.: Детские песни (Балдар ырлары). Фрунзе: Кыргызстан, 1985; Осень. – В сб.: Произведения для шестиструнной гитары. Вып. 1. М.: Музыка, 1986.
Библиография

АлагушовБ. К. Молдобасанов. – В кн.: Кыргыз композиторлору. Фрунзе: Киргосучпедгиз, 1964, с.146-152; Алагушов Б. Балет – оратория “Материнское поле”. – Кыргызстан маданияты, 1976, 16 августа; Алагушов Б. Время и музыка. – Советтик Кыргызстан, 1986, 22 августа; Дюшембиева К. Композиторы – детям. – Мугалимдер газетасы, 1974, 10 октября; Алагушов Б., Тологонов О. Калый Молдобасанов. – Комсомолец Киргизии, 1958, 27 августа; Алагушов Б., Каплан А. Сын манасчи. – Советская Киргизия, 1968, 19 июня; Алагушов Б. Дирижёр и композитор. – Советская Киргизия, 1975, 18 января; Байсабаева Г. Сын манасчи. – Комсомолец Киргизии, 1982, 24 апреля; Бактыгулов С. Сочинять музыку – счастье. – Комсомолец Киргизии, 1986, 11 ноября; Баялиева Ч. “Саманчынын жолу” балеттик сахнада (“Материнское поле” на балетной сцене). – Кыргызстан маданияты, 1982, 15 июля; Баялиева Ч. От литературного первоисточника к синтезу искусств. – Литературный Киргизстан, 1983, №4, с.90-94; Баялиева Ч. К вопросу о синтезе жанров в искусстве. – Илим, Фрунзе, 1983; Боров А. Миссия музыки (Беседа с Калыем Молдобасановым). – Советская Киргизия, 1980, 1 февраля; Бочарова А. Новый киргизский балет. – Советская музыка, 1960, №9, с.112-114; Бочарова А. Логика истории и логика искусства. – Театр, 1965, №8, с.75; Васильев В. Песнь о Киргизии. – Вечерний Фрунзе, 1978, 17 октября; Григорьева А. Музыка народа. – Музыкальная жизнь, 1977, №7, с.7; Джеенбаев А. Верность стилю. – Комсомолец Киргизии, 1980, 28 июня; Джумахматов А. Созвучно времени. – Комсомолец Киргизии, 1982, 16 сентября; Довгаленко Ю. Киевская премьера “Материнского поля”. – Советская Киргизия, 1980, 11 ноября; Дюшалиев К. Нескончаемая музыкальная песня. – Ленинчил жаш, 1979, 29 сентября; Дюшембиева К. Счастье творчества. – Литературный Киргизстан, 1983, №1, с.104; Енилеева Д. Музыкальная палитра композитора. – Вечерний Фрунзе, 1975, 31 января; Епифанова Р. Смотр музыкальных сил. – Комсомолец Киргизии, 1976, 23 марта; Зорин Я. Толгонай на земле украинской. – Комсомолец Киргизии, 1979, 25 августа; Крылова Л. Спектакль большого накала. – Комсомолец Киргизии, 1975, 12 марта; Крылова Л. Композитор Калый Молдобасанов. – Вечерний Фрунзе, 1975, 21 января; Крылова Л. Герои Айтматова на балетной сцене. – Советская музыка, 1975, №12; Крылова Л. Обмен национальными ценностями. – Советская музыка, 1979, №1; Крылова Л. Автограф – музыка. – Советская Киргизия, 1979, 12 октября; Крылова Л. Образ не может жить без прообраза. – Советская музыка, 1980, №1, с.43; Крылова Л. Мост дружбы – Советская Киргизия, 1980, 10 июня; Кузнецов А. Вокальный цикл “Счастливые дети”. – Советская Киргизия, 1974, 21 сентября; Кузнецова И. Одухотворённость образа. – Вечерний Фрунзе, 1983, 13 мая; Ледовая А. Первое прослушивание. – Советская Киргизия, 1985, 15 октября; Лузанова Е. Юбилейные концерты. Молдобасанову – 50 лет. – Вечерний Фрунзе, 1979, 15 октября; Лузанова Е. Весенний праздник на сцене. – Вечерний Фрунзе, 1982, 6 мая; Лузанова Е. Вечно юное искусство. – Вечерний Фрунзе, 1982, 10 июня; Майниеце В. Творчество. – Советская Киргизия, 1975, 24 марта; Мураталиева С. Первая страница. – Советская музыка, 1985. №1, с.108; Назарматов Д. Дирижёр и композитор. – Комсомолец Киргизии, 1979, 13 октября; Напах Т. Раздумья о судьбе человека. – Вечерний Фрунзе, 1983, 30 мая; О творчестве К.Молдобасанова. – Музыкальная жизнь, 1979, №15, с.24; Пантелирейз А. Сквозь призму времени. – Вечерний Фрунзе, 1986, 22 августа; Премия “Куйручуку”. – Советская Киргизия, 1962, 11 декабря; Саква К. Яркое свидетельство расцвета. – Советская музыка, 1975, №12; Саламатов Т. В стане Манаса. – Комсомолец Киргизии, 1979, 8 декабря; Склютовская Т. Поэмы о жизни. – Советская Киргизия, 1986, 2 сентября; Стамов А. Искусство не знает границ. – Вечерний Фрунзе, 1976, 1 мая; Тюрин Ю. Балет. – Музыкальная жизнь, 1985, №1, с.5-6; Уметалиева – Баялиева Ч. Симфоническая драматургия балета – оратории К.Молдобасанова к повести Ч.Айтматова “Материнское поле”. – Чингиз Айтматов и духовная культура (сборник статей), Бишкек, 1999, с.61-72; Уметалиева – Баялиева Ч. Мастера – симфонисты. Глава “Калый Молдобасанов” в книге “Творческие портреты мастеров профессионального искусства Кыргызстана”. – Бишкек, 2010, с.200-214; Хоменко В. Месяц радостных встреч. – Комсомолец Киргизии, 1979, 30 августа; Чернович В. Высокое признание. – Вечерний Фрунзе, 1976, 13 ноября; Эльяш Н. Судьба человеческая, судьба народная. – Советская культура, 1976, 18 июля; Янковский В. Грани таланта – Советская Киргизия, 1975, 31 декабря.  


Баялиева-Уметалиева Чынар, музыковед, доктор культурологических наук
            


Союз Композиторов Кыргызской Республики
© 2019