Т. Чокиев. Чыгармачылык мүнөздөмө
КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Мамлекеттик Токтогул сыйлыгынын лауреаты, композитор Чокиев Турдубек Асанович Нарын облусундагы Ак-Талаа районунун Байгөнчөк айылында 1952-жылы 1-январда төрөлгөн. 1970-жылы М.Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын баян аспабы боюнча  окууга кирген. Музыкалык орто окуу жайда окуган жылдары баян үчүн кыргыз темаларына варияцияларды жазуу менен олуттуу музыкага чыйырын таштаган. 1975-жылы Б.Бейшеналиева атындагы искусство институнун композиция кафедрасына окууга кирип, 1982-жылы композиторлук дипломду алып чыккан. 1987-жылдан бери Композиторлор союзунун мүчөсү.
Институтту бүткөн соң алгач маданият министрлигинин тармагында, андан соң кыргыз мамлекеттик радио-телесинин музыкалык редакциясында редактордон баштап, башкы редакторлукка чейин эмгектенген. 2001-2009-жылдары маданият министрлигинин алдындагы Республикалык окуу-методикалык борборунун  директору, ал эми 2009-жылдан ушу күнгө чейин Кыргыз Республикасынын Композиторлор союзунун төрагалык кызматта.
1995-жылы республикада алгачкы жолу “Кербез” аттуу музыкалык гезитти (кийин журналга айланган) негиздеген. Бүгүнкү күнү “Кербез” – ноталуу китептерди басмага даярдаган бирден-бир Басма Үйү болуп калды. Бул басма үйү тарабынан Н.Давлесовдун “Курманбек”, С.Осмоновдун “Сепил” операларынын клавирлери, “Кыргыз композиторлорунун фортепианолук чыгармалары”, “Аспаптык чыгармалары”, “Аваздык чыгармалары”, А.Мурзабаевдин “Тандалмалар”, залкар комузчу жана обончу-ырчылар А.Огонбаевдин “Атай”, М.Баетовдун “Арпанын Ала-Тоосунан” китептери, өзү түзгөн “Кербез-1”,  “Кербез-2”, “Кыз кербез”, обончулар Ж.Шералиев, Р.Абдыкадыров, К.Тагаев, К.Эралиева, А.Бөдөшов, К.Букалаев, Ж.Алыбаев, А.Кадыров, Ж.Сыдыков, Г.Садыбакасова, М.Рыскулбеков ж.б. ноталуу обондуу ырлар жыйнактары жарыкка чыккан.
Орто мектептеги музыка сабагына кошумча хрестоматиялык окуу курал түзүп (Г.Эсенгулова менен биргеликте), “Бала кербез” (1998), “Бала кербез-2” (2003), “Бала кербез-3” (2007) китептери мектептеги музыка сабагынан колдон түшпөгөн окуу куралына айланды.
2012-жылы Т.Чокиевдин “Айтилек” аттуу аваздык чыгармаларынын жыйнагы жана Г.Эсенгулова менен биргеликте жазган “Алтын уя” балдар опереттасынын клавири жана партитурасы китеп болуп чыккан.
2016-жылы “Кыргыз обондорунун антологиясы” аттуу көлөмдүү китеп басылып чыкты. Бул китептин уникалдуулугу кылымды камтыган кыргыз обондору нотасы, авторлор тууралуу маалымат жана сүрөттөр менен шөкөттөлгөнү.
Т.Чокиевдин композитордук негизги чыгармачылык багыты – вокалдык музыка. Ошондуктан ырлар, кантата, воалдык-симфониялык поэма жана опера жанрлары анын чыгармачылыгынын негизин түзөт. Алсак, “Жаныш-Байыш” (либреттосу С. Урмамбетовдуку) операсы, “Алтын уя” балдар опереттасы (Г. Эсенгулова менен биргеликте), “Атадан калган туяк” бир актылуу опера (Г. Эсенгулова менен биргеликте), “Бүбүсара” хор жана оркестр үчүн кантата (сөзү С. Эралиевдики), “Каардуу жылдардын каттары” (сөзү К. Урманбетовдуку) жана “Бешик” (Үркүндүн 100 жылдыгына, сөзү Ж. Исабаеваныкы) аттуу вокалдык-симфониялык поэмалар, “Менин элим” - симфониялык поэма, “Эңсеткен жаз” коштоосуз хор үчүн поэма (сөзү А. Жакшылыковдуку), кыл аспаптар оркестри жана комуз үчүн “Кыз куумай” ж.б.
Камералык-аспаптык чыгармалар: флейта жана фортепиано үчүн соната, “Кодек” (1977, балдар үчүн мыкты чыгармалар конкурсунун 2-сыйлыгы), хорлор, романстар, ырлар: “Күн менен гүл”, “Эне жөнүндө ыр”, “Кыргыз жигиттерине”, (1988, республикалык эстрадалык ырлардын конкурсунда 2-сыйлык), “Досторум”, “Булбул”, “Сыймык” (2006, Коргоо министрлигинин конкурсунда 1-орун), “Түбөлүк от алдында” (2005, республикалык атуулдук ырлардын конкурсунда 3-орун), балдар ырлары ж.б.
Опера, кантата жана симфониялык картинадан башкалары кыргыз радиосунун алтын фондуна жаздырылган, маал-маалы менен эфирден уктурулуп жүрөт.
         2010-жылдан бери опера-балет театрынын сахнасында ийгиликтүү коюлуп жаткан, кыргыздын музыкалык тарыхындагы алгачкы “Алтын уя” аттуу балдар опереттасы (Г.Эсенгулова менен биргеликте жазылган) 2014-жылы Мамлекеттик Токтогул сыйлыгына татып, 2017-жылга чейин театрдын репертуарында болду.
2020-жылы “Атадан калган туяк” аттуу бир актылуу операны Г. Эсенгулова менен биргеликте жазып, 2022-жылдын 14-декабрында опера-балет театрынын сахнасында бет ачары болуп, театрдын репертуарынан орун алды. Операнын либреттосу ошол эле аталыштагы Ч. Айтматовдун аңгемесинин негизинде жазылды.
Массалык маалымат каражаттарында олуттуу музыканын орчундуу маселелерин курч мүнөздөгү макалалары, маектери аркалуу көтөрүп келет.
Коомдук иштердин жигердүү катышуучусу. 2009-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Композиторлор союзун жетектейт. 2005-жылдан ушу күнгө чейин кыргыз радиосунун алтын фондунун көркөм кеңешинин мүчөсү, 2012-2017-жылдары опера-балет театрынын көркөм кеңешинин мүчөсү жана 2010-13-жылдары Кыргыз Республикасынын маданият министрлигинин коллегия мүчөсү.
2008-жылы Кыргызстан маданият ишмерлеринин ассамблеясынын Калый Молдобасанов атындагы республикалык сыйлыгынын лауреаты деп таанылган.
2010-жылы Кыргыз Республикасынын Ардак Грамотасы менен сыйланган.
2012-жылы Эларалык А.Малдыбаев атындагы сыйлыктын лауреаты болду.
2014-жылы КР Мамлекеттик Токтогул сыйлыгынын лауреаты.
2015-жылы Эларалык Ж. Шералиев атындагы сыйлыктын лауреаты.
2020-жылы. КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер.
 

Страницы жизни и творчества

            В 1977 году в Кыргызстане проходил Республиканский конкурс на лучшее произведение для детей. Конкурс был закрытым, то есть имена авторов сочинений членам комиссии были не известны – композиторы выступали под девизами. Когда же призовые места были распределены и вскрыты конверты с именами авторов, то обнаружилось, что первое и третье места заняли ведущие композиторы республики К. Молдобасанов и М. Абдраев, а второе – никому еще не известный автор, студент-первокурсник Института искусств  им. Б. Бейшеналиевой Турдубек Чокиев. Более того, фортепианная пьеса «Кодек» («Ослик»), за которую молодой музыкант и получил вторую премию, позже вошла в сборник «Детские пьесы композиторов Кыргызстана», который вышел в Москве во Всесоюзном издательстве «Советский композитор». Отметим также, что конкурс проходил в два тура, и на него было подано 60 произведений.
            Турдубек Чокиев родился 1 января 1952 года в селе Байгончек Ак-Талинского района Нарынской области в семье чабана. Это один из самых отдаленных высокогорных регионов Кыргызстана – чтобы попасть туда, нужно проехать через несколько перевалов. Село было маленькое, в нем даже не было школы, поэтому, когда Турдубеку исполнилось семь лет, он был отправлен в районный центр – село Дюрбельджин (ныне Баетово), где стал жить в семье дяди Иманалы. Мальчик попал в благоприятную среду, поскольку его родственники были представителями сельской интеллигенции: дядя – бухгалтер, его жена – врач. В доме было много книг, а вскоре появился телевизор – первый в селе. К тому же, дядя хорошо играл на комузе. Нередко в райцентр приезжали на гастроли театральные труппы, концертные бригады филармонии. Всё это способствовало развитию будущего музыканта, формированию его личности.
            Турдубек рос любознательным ребенком – он любил слушать музыку, ходил на концерты, много читал, преимущественно по ночам. Когда были прочитаны книги, которые имелись в доме дяди, он записался в районную библиотеку. Вскоре к чтению прибавилось другое увлечение – игра на баяне. С помощью известного в то время мелодиста Мааданбека Алмакунова, директора Дома культуры, он освоил нотную грамоту, научился подбирать полюбившиеся мелодии на слух. На занятия он ходил вместе со своей двоюродной сестрой Каныкей Эралиевой, ставшей впоследствии композитором, народной артисткой республики.
            В школьной самодеятельности Турдубек был заметной фигурой – он не только играл на баяне, но и сопровождал пение хора. Кроме того, стал сочинять песни, которые пел под собственный аккомпанимент на баяне. С восьмого класса школьник стал ездить на смотры художественной самодеятельности, побывал даже во Фрунзе, где выступление хора было показано по телевидению. Именно тогда юноша решил стать музыкантом.
            Окончив среднюю школу, Турдубек приехал во Фрунзе и поступил в Музыкальное училище им. М. Куренкеева, где стал заниматься в классе баяна педагога Я. Н. Складмана. Учеба давалась ему легко, но вскоре юноша несколько охладел к игре на баяне (возможно, сказалась смена педагога) и стал посещать факультативные занятия по композиции, которые вел Алтынбек Джаныбеков. Сочинительство его увлекло: в результате на свет появился первый композиторский «опус» Чокиева – Вариации на кыргызскую народную песню.
            Однако училище музыкант не окончил. После второго курса он прекратил учебу, стал работать руководителем самодеятельных коллективов и, нужно заметить, это у него получалось хорошо. Заработки у молодого музыканта были неплохие, но так долго продолжаться не могло. Постепенно Турдубек осознал, что истинным его призванием - это композиция, поэтому весной 1975 года он собрал все свои опусы и отправился в Институт искусств к Джаныбекову. Композитор встретил его радушно. Ознакомившись с работами и дав несколько консультаций, он пришел к заключению, что композиторский дар у Турдубека есть и, поэтому ему следует поступать в институт.
            И вот Чокиев – студент Института искусств. Вначале он учится в классе преподавателя В. Браиловского, а затем – В. И. Гусева. После удачного выступления на Республиканском конкурсе Турдубек поверил в свои силы и стал заниматься с удвоенной энергией. Появляются его Вариации для скрипки и фортепиано, Соната для флейты и фортепиано, инструментальные пьесы, Владимир Иванович Гусев дает своему ученику лестную характеристику: «Ясный мелодический язык, красочные гармонии музыки Чокиева обещают нам в недалеком будущем немало интересных произведений». И он оказывается прав: в 1979 году Чокиев принимает участие в работе Пленума молодых композиторов Кыргызстана, где исполняется его хоровое сочинение, получившее высокую оценку слушателей. В качестве своей дипломной работы музыкант представляет два крупных сочинения: симфоническую картину «Менин айылым» («Мой аил») и кантату для хора и оркестра на слова С. Эралиева «Бибисара».
  – Я с большой теплотой вспоминаю свои студенческие годы, – говорит Чокиев. – Мы учились с большим увлечением, да и сама атмосфера в институте была творческой, часто проводились студенческие конференции, концерты, конкурсы. Среди наших наставников было много молодых педагогов, в основном, выпускников центральных вузов страны – они зажигали своей энергией, оптимизмом, щедро передавая нам свои знания. Всем, что я достиг в музыке, я обязан своим педагогам. Незабываемы были занятия в классе инструментовки народного артиста СССР, профессора Калыя Молдобасанова, лекции по истории музыки И. Б. Чучалиной».
            Завершив учебу, Турдубек стал работать методистом Республиканского учебно-методического кабинета Министерства культуры Кыргызской ССР, а свободное время посвящал сочинительству. В 1983 году он пишет «12 детских пьес» для фортепиано. Эти очаровательные миниатюры сразу полюбились юным музыкантам и вскоре прочно вошли в учебные программы детских музыкальных школ. Их музыку отличает глубокая образность, они мелодичны, легко запоминаемы и несложны для исполнения. Таковы, например, пьесы «Утро на джайлоо», «Скàчки», «Рассказ бабушки» и др.
            Появляются и другие сочинения композитора – песни, романсы, хоры. Многие из них тоже адресованы детям, и это не случайно. Писать для детей Чокиев начал еще в студенческие годы и приверженность этому направлению сохранил на долгие годы. Работа в области детской музыки требует от композитора особых качеств и, прежде всего, большой любви к детям, понимания особенностей их психологии, мировосприятия. И всеми этими качествами Чокиев обладает в полной мере.
            В 1984 году композитор переходит на работу в музыкальную редакцию Гостелерадио Кыргызской ССР. Занимая должность старшего редактора, он готовит тематические телепередачи и концертные программы. В 1986 году композитор завершает работу над вокально-симфонической поэмой для солистов, чтеца и оркестра «Письма военных лет» на слова поэта К. Урманбетова. Три года спустя поэма прозвучала на фестивале молодых композиторов Средней Азии и Казахстана, который прошел во Фрунзе, и в этом же году произошло еще два важных для музыканта события: Чокиев написал поэму для хора без сопровождения «Эңсеткен жаз» («Долгожданная весна» на стихи А.Жакшылыкова) и был принят в члены Союза композиторов СССР. Своеобразной «визитной карточкой» для вступления в Союз стал концерт из произведений композитора, прошедший в конференц-зале Национальной библиотеки, который продемонстрировал его творческую зрелость.
            Все это время Турдубек работал над повышением уровня своей профессиональной подготовки – в течение четырех лет он ежегодно выезжал в Дом творчества Союза композиторов СССР в Иваново. Условия для творческой работы там были идеальными. Каждому молодому композитору предоставлялся трехкомнатный коттедж с роялем и всем необходимым для полноценной работы и отдыха. Коттеджи находились в лесу на достаточном удалении друг от друга, поэтому никто никому не мешал. Кроме того, молодым музыкантом помогал консультант, назначаемый из композиторов старшего поколения. Композиторы общались, часто музицировали, делились своими планами, советовались, спорили. Столовая была общая, служившая также местом встреч, творческих дискуссий и обсуждений. «Ивановский Дом творчества был для меня вторым вузом, – рассказывает Турдубек. – Он много дал мне в плане приобретения новых знаний, творческого роста».
            В 1989 году Чокиева пригласили на работу в музыкальную редакцию Кыргызского радио на должность заместителя главного редактора, а через год он уже стал главным редактором. Именно тогда композитор стал писать не только музыку, но и о музыке, что положило начало его музыкально-критической деятельности.
            В эти же годы Чокиев трудился над созданием оперы на сюжет кыргызского эпоса «Жаныш-Байыш». Работа продолжалась более двух лет и завершилась в 1992 году. Однако, осуществить ее постановку не удалось, так как после распада Советского Союза республика переживала тяжелый экономический кризис. Как многие деятели культуры и искусства, Чокиев вынужден был искать средства к существованию – прожить на одну зарплату в те годы было трудно. Он занялся предпринимательством и, обладая хорошими деловыми качествами, неплохо преуспел на этом поприще. Более того, стал оказывать композиторской организации и ее членам посильную материальную помощь.
            В 1995 году Чокиев основал первую в республике музыкальную газету «Кербез», позже преобразованную в журнал. В этих изданиях музыкант выступает не только как редактор, но и как критик, автор статей, связанных с актуальными темами музыкальной культуры. Кроме того, он постоянно публикуется в республиканских газетах и журналах, затрагивая, порой, самые животрепещущие темы: роль музыки в современном обществе, проблемы композиторского творчества, вопросы издательской деятельности. Особенно волнует композитора состояние музыки в республике, отношение к ней официальных лиц. «В Кыргызстане на музыку обращают внимание в последнюю очередь, – сетует в одном из интервью Чокиев. – Это же трагедия для культуры страны. Эстрадных певцов у нас знают лучше, чем великих композиторов. Когда же наши чиновники поймут, что во все времена музыка была важным инструментом идеологии». Чокиеву также принадлежит ряд очерков и интервью, посвященных композиторам К. Молдобасанову, Ж. Шералиеву Н. Давлесову.  Всего же им опубликовано более 100 материалов.
            Следующим шагом музыканта явилось создание издательского дома «Кербез». Для этого ему пришлось не только решить многие организационные вопросы, но и наладить нотопечатание, освоив соответствующие компьютерные программы. В результате этой деятельности увидели свет музыкальные произведения Н. Давлесова, Ж. Шералиева, С. Осмонова, А.Мурзабаева, К.Асанбаева,
Р. Абдыкадырова, книги об Атае Огонбаеве, Мусе Баетове, брошюра «Союз композиторов Кыргызской Республики», книги «Композиторы Кыргызстана», «Антология кыргызских песен», нотные сборники «Кербез», «Кыз-кербез», «Бала-кербез» и многие другие.
  В 2000-е годы Чокиев плодотворно работает в области вокальной музыки – он пишет песни, романсы, произведения для хора. В 2005 году на Первом республиканском конкурсе патриотической песни его песня «Түбөлүк от алдында» («У Вечного огня») на слова К. Урманбетова  удостаивается второй премии, а два года спустя, на конкурсе, объявленном Министерство обороны республики, строевая песня «Сыймык» («Гордость») завоевывает первую премию.                    Одним из наиболее ярких и впечатляющих сочинений композитора последних лет можно считать балладу «Чынгыз атаны жоктоо» («Отец Чингиз покинул нас»), посвященную памяти народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова (1928 – 2008). В средней части этого сочинения автор использует фольклорную тему – плач «кошок», что еще сильнее подчеркивает драматический пафос сочинения.
            В числе других значительных работ Чокиева можно назвать «Сонату для флейты и фортепиано», поэмы «Долгожданная весна», «Письма военных лет» и «Бешик», оперу «Жаныш-байыш» (либретто С.Урмамбетова) и, конечно, последнее  его сочинение – детскую оперетту «Алтын уя» («Золотая страна»). Каждое из этих произведений  высвечивает ту или иную грань творчества композитора – мастера ярких музыкальных образов-характеристик, чья музыка глубоко национальна по колориту и в то же время свежа и современна. Показательна в этом отношении оперетта «Алтын уя» (2010).
            Но прежде чем коснуться этого произведения, следует сказать об удивительном творческом союзе: Турдубек Чокиев – Гульмира Эсенгулова. Это не только супружеская пара, но и соратники по творчеству, когда речь идет о детской музыке. Это понятно, ведь Гульмира профессиональный хормейстер, создатель и бессменный руководитель широко известного в республике лауреата Государственной молодежной премии им. Ч.Айтматова, Народного Образцового театрализованного детского хора «Ак шоола», в репертуар которого входят многие песни Чокиева. Идея написать детскую оперетту возник у супругов в связи с 25-летием хора. Музыку писали вместе: большую часть вокальных тем сочинила Гульмира, а остальное (музыкальное развитие, связующие эпизоды, танцы, аранжировка) сделал Турдубек. В результате была создана полноценная детская оперетта с занимательным сюжетом, яркой, запоминающейся музыкой, веселыми танцами и игровыми ситуациями. Это рассказ о мальчике-муравье, которому вдруг наскучило жить среди своих собратьев, и он отправился в странствие по свету, пытаясь стать то бабочкой, то стрекозой, то пчелкой и жить в их мире. Однако оказалось, что счастье и взаимопонимание можно найти лишь, в кругу своих близких, то есть на родине. Рассказ о муравье-космополите поучителен и актуален, особенно в наши дни, когда в поисках лучшей доли республику покидают тысячи молодых людей.
            Музыка оперетты легка для детского восприятия – она мелодична, динамична, образна. Хорошая постановка, красочные декорации и костюмы (здесь следует отметить отличную работу художников-костюмеров О. Векуа и О. Ирхиной), а, главное, задор и энтузиазм юных артистов, вдохнули в нее живую струю, способствуя тем самым созданию незабываемого спектакля. Оперетта уже получила признание юных зрителей и не случайно дирекция Кыргызского академического театра оперы и балета театра им. А. Малдыбаева уже включила ее в свою репертуарную афишу.
            Последние годы Чокиев уделяет много внимания общественной работе. Вот более 10 лет он является членом Художественного совета по формированию «золотого» фонда  Кыргызского радио. Он также член Худсовета Кыргызского академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева и коллегии Министерства культуры Кыргызской Республики.
            Осенью 2009 года произошло знаменательное событие – коллеги по творческому союзу оказали большое доверие Турдубеку, выбрав его своим председателем. Теперь свободного времени у композитора осталось еще меньше. Став во главе Союза композиторов республики, Чокиев сосредоточил все свое внимание на насущных нуждах организации. Он стал проводить концерты из новых произведений кыргызских авторов, издавать ноты и книги, ходатайствовать о выделении субсидий для поддержки композиторского творчества и награждении наиболее отличившихся членов Союза. Благодаря этим начинаниям Чокиева, жизнь Союза композиторов заметно оживилась.
            В канун нового, 2015 года Турдубек Чокиев был избран председателем Союза композиторов Кыргызской Республики на второй срок.
        Официальным признанием заслуг Турдубека Чокиева перед Отечеством стало его награждение Почетной грамотой Кыргызской Республики (2010).
        2007 году он стал лауреатом республиканской премии им. К.Молдобасанова учрежденный ассамблеей деятелей культуры Кыргызской Республики.
        2012 – лауреат Международной премии им. А.Малдыбаева.
        2015 – лауреат Международной премии им. Ж.Шералиева.
        2020 - Заслуженный деятель культуры КР.
            
        2014 году композитору и его соавтору, хормейстеру Гульмире Эсенгуловой за детскую оперетту «Алтын уя» была присуждена Государственная премия Кыргызской Республики имени Токтогула. Но композитор не останавливается на достигнутом: он полон новых творческих замыслов и идей. Вот и сейчас он работает над второй редакцией оперы «Жаныш-Байыш», и, хочется верить, что это талантливое сочинение, наконец, увидит свет рампы.
Кузнецов А.Г. - музыковед,
заслженный деятель культуры КР, профессор КРСУ.


Досторум.

Скачать:
Бар болсун. 

Скачать: 
Сыймык. 

Скачать:
Биз жөнүндө. 

Скачать: 
Жаштык ыры. 

Скачать:  скачать dle 11.3
Союз Композиторов Кыргызской Республики
© 2019